Galeride Görüntüle

Burası Likya'nın dağlık vilayetinin en büyük şehri ve Ksantos nehri vadisinde bulunuyor. Pers istilasına kadar bağımsız bir devletti. Şehirlerini savunan Xanthos'lular işgalcileri geri püskürtemeyeceklerini anlayınca kadınlarını öldürüp kendilerini de ateşe atarak intihar ettiler. Hayatta kalan yaklaşık 80 aile ve oraya göçen insanlar şehri yeniden inşa etti ancak 100 sene sonra çıkan bir yangın şehri yine yerle bir etti. Buna rağmen şehir yeniden inşa edildi ve batı ile iyi ilişkiler kurması dolayısıyla önemli bir merkez olarak kabul edildi.

Bununla birlikte Xanthos'u yeni bir felaket bekliyordu. Atinalıların M.S.429'da getirmek istediği vergilere karşı çıkmaları dolayısıyla şehir büyük ölçüde yok edildi ve sakinleri bir savaşın içine çekildi. Ve böylece Xanthos bir ‘felaketler şehri' haline geldi. Şehir Likya akropolünden, buranın dışında kalan kısımlardan ve Roma akropolünden oluşuyor. En ilginç bina Roma tiyatrosu ve tiyatronun batı kıyısında ayakta kalan kısımları. Bunların en önemlisi bir kaya üzerine oturtulmuş olan bir aile lahiti olan Harpy Anıtı. Rölyeli bu lahitin orjinali İngiltere Müzesi'nde yer alıyor. Yerinde ise çok iyi bir kopyası var. Bunun dışında, M.Ö. 6.ve 1.yüzyıllardan çok ilginç Likya lahitleri de görülebilir.

Özel Arama

Whatsapp